[Photo] "Choáng ngợp" trước Lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Âu

Hàng trăm khinh khí cầu sẽ tham dự sự kiện Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại thành phố Bristol, đây là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Âu.
Đạt Nghiêm (Vietnam+)