[Photo] Choáng với "nghĩa địa xe đạp" khổng lồ ở Trung Quốc

Những chiếc xe đạp cũ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thường được mang tới một địa điểm được ví là "nghĩa địa xe đạp".
Huy Đồng (Vietnam+)