[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 2Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa chào mừng Tổng thống Pháp Francois Hollande tới thăm Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 3Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande trên bục danh dự tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 4 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 5Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande trên bục danh dự tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 6Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 7Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 8Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 9Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

[Photo] Chu tich nuoc Tran Dai Quang don Tong thong Phap Hollande hinh anh 10Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)