Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa chào mừng Tổng thống Pháp Francois Hollande tới thăm Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande trên bục danh dự tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande trên bục danh dự tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)