Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)