[Photo] Chuyện ứng xử trong xã hội hiện đại qua tranh biếm họa

Những hành vi ứng xử lệch lạc trong xã hội đã được các họa sỹ tham dự Giải Biếm họa báo chí - Cúp Rồng Tre lần thứ năm thể hiện bằng những hình ảnh trực quan, sinh động.
PV (Vietnam+)