Con rái cá không hề sợ hãi khi thấy chú cá sấu. (Nguồn: Caters News Agency)

Con rái cá đi quanh chú cá sấu để tìm cơ hội tấn công. (Nguồn: Caters News Agency)

Con cá sấu lâm vào thế bị động. (Nguồn: Caters News Agency)

Chú cá sấu còn bị con rái cá cắn vào đuôi. (Nguồn: Caters News Agency)