[Photo] Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Lực lượng công an nhân dân đã đạt được những thành tựu quan trọng, là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén của Ðảng, Nhà nước, là nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.
(TTXVN/Vietnam+)