Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24/11/2017

[Photo] Công bố thủ phạm khiến cá chết hàng loạt ở miền Trung

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Thông tin trong buổi họp tối 30/6, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết đã có những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm của Formosa khiến cá chết ở miền Trung.