Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Cử tri Myanmar trước thềm cuộc tổng tuyển cử lịch sử

Sơn Nam/Myanmar (Vietnam+) Bản in

Ngày 8/11 tới, Myanmar sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi nước này tiến hành cải cách mở cửa sau khi chính quyền dân sự thay thế chính quyền quân sự cách đây 4 năm.