Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Cúng dường - nét văn hóa độc đáo của Phật giáo Thái Lan

Sơn Nam-Quang Thuận/Bangkok (Vietnam+) Bản in

Với hơn 90% dân số theo đạo Phật, Phật giáo giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Thái Lan và cúng dường là một trong những nghi thức độc đáo của Phật giáo nước này.