Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

[Photo] Cuộc diễu binh huyền thoại của Hồng quân năm 1941

(Vietnam+) Bản in

Ngày 7/11 tại Nga là Ngày Vinh quang người lính, kỷ niệm cuộc diễu binh lịch sử năm 1941, khi nhiều đơn vị Hồng quân Liên Xô đã từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra chiến trường.