Thứ Năm, Tháng Mười Một 23/11/2017

[Photo] Cuộc sống tại thành phố không pháp luật ở Trung Quốc

Mai Nguyễn (Vietnam+) Bản in

Với dân số lên đến 33.000 người, Cửu Long Trại Thành có tỷ lệ tội phạm cao và điều kiện vệ sinh kém, nhưng vẫn tự duy trì được cuộc sống cho đến tận năm 1993.