Thứ Hai, Tháng Mười Một 20/11/2017

[Photo] Cuộc thi thể thao ba môn phối hợp - VNG Ironman 70.3

(Vietnam+) Bản in

Ngày 10/5, cuộc thi thể thao ba môn phối hợp - VNG Ironman 70.3 đã diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của trên 1.000 người đại diện cho 54 quốc gia.