Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

[Photo] Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đạp xe kêu gọi bảo vệ loài tê giác

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Sáng 25/10, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã cùng hàng chục người dân đạp xe quanh Hà Nội nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của công chúng về bảo vệ loài tê giác.