[Photo] "Đắm mình" trong 2.400 loại bia ở Lễ hội bia quốc tế Berlin 19

Khoảng 2.400 loại bia trên khắp thế giới sẽ được giới thiệu tại lễ hội vốn được Sách Kỷ lục Thế giới công nhận là "vườn bia dài nhất thế giới" này.
Mạnh Hùng/Berlin (Vietnam+)