Thứ Năm, Tháng Mười 19/10/2017

[Photo] "Đầu quân" vào đội chiến binh Viking huyền thoại

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Lễ hội lịch sử Kaup được tổ chức ở Kaliningard (Nga) từ ngày 24-26/7 nhằm làm sống lại thời đại huy hoàng của những người Viking.