[Photo] Đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, tạo sức mạnh bảo vệ chủ quyền

Quân chủng Hải quân đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, tạo sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau với các nước, tạo thêm sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
(TTXVN/Vietnam+)