[Photo] Điện Biên: Bộ đội giúp người dân thu hoạch lúa Đông Xuân

Để giúp dân thu hoạch lúa, đảm bảo khung sản xuất kịp thời vụ và tạo mối quan hệ tình quân dân đoàn kết, gắn bó, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đã tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống giúp dân gặt lúa.
Phan Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)