Thứ Tư, Tháng Mười Hai 12/12/2018

[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Bản in

Các đại biểu của các tỉnh đã đến viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).