Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

[Photo] Đọc lại những bức thư thời kháng chiến chống Mỹ

An Ngọc (Vietnam+) Bản in

Những bức thư quý giá được lưu giữ lại từ trong cuộc chiến chống Mỹ gói gọn trong mình tâm tư, tình cảm và cả quyết tâm của cả một thế hệ thanh niên thời bấy giờ.