[Photo] Gạch sinh thái: Rèn ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Dự án Hành trình xanh do thầy và trò Liên đội trường Tiểu học Việt Nam-Cuba thực hiện là hoạt động ý nghĩa, rèn ý thức của các em học sinh trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
PV (Vietnam+)