[Photo] Gia Lai: Người dân tộc Jrai đan áo mới cho cồng, chiêng

Việc thiết kế đan áo cho các bộ cồng, chiêng giúp bảo quản cho những bộ cồng chiêng và góp phần trong công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.
(TTXVN/Vietnam+)