Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Giải phóng bầy voi khỏi xiềng xích ở Vườn thú Thủ Lệ

Hùng Võ (Vietnam+) Bản in

Hàng rào điện khu chăm sóc voi có 4 dây, cao 2m, với tổng chiều dài lắp đặt 180 m, được các nhân viên của Tổ chức động vật Châu Á.