Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

[Photo] Hành trình về nguồn của Báo Điện tử VietnamPlus

PV (Vietnam+) Bản in

Báo Điện tử VietnamPlus đã tổ chức hành trình Về nguồn, tới thăm di tích T6 vào ngày 3/11. Đây là một trong những địa điểm sơ tán của cơ quan Thông tấn xã Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.