Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24/11/2017

[Photo] Hậu cần thời chiến: Những hiện vật lịch sử vô giá

Võ Phương-Sơn Bách (Vietnam+) Bản in

Những hiện vật quý báu đã tái hiện một cách sinh động về công tác hậu cần, một trong những yếu tố không thể thiếu làm nên chiến thắng của dân tộc.