[Photo] Hình ảnh cảm động các nhân viên y tế lên đường đến Vũ Hán

Nhiều người ví những nhân viên y tế lên đường đến Vũ Hán để dập dịch virus corona có lòng can trường giống với những người lính cứu hỏa trong thảm họa Chernobyl.
(Vietnam+)