[Photo] Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TTXVN

Sáng 30/3/2021, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020, báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
(TTXVN/Vietnam+)