[Photo] Hội nghị triển khai Kết luận định hướng xây dựng pháp luật

Ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
(TTXVN/Vietnam+)