[Photo]: Hội Thanh niên vận động 500.000 đơn vị máu

Trong 25 năm qua, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã vận động và tiếp nhận được gần 500.000 đơn vị máu, nhất là vào các thời điểm khan hiếm nguồn máu.
Thuỳ Giang (Vietnam+)