[Photo] Hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 12

Học viện Ngoại giao, Hội Luật gia và Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần 12 với chủ đề "Duy trì hòa bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động."
Lâm Khánh (TTXVN/Vietnam+)