[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
(Vietnam+)