Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

[Photo] Khám phá đường đi của một đơn vị máu tại viện Huyết học

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Những đơn vị máu sau khi tiếp nhận sẽ phải trải qua rất nhiều quá trình sàng lọc khắt khe để đến được tay người bệnh.