Thứ Năm, Tháng Mười 19/10/2017

[Photo] Khám phá loài Voọc quý hiếm có "khuôn mặt người” ở Cúc Phương

Hùng Võ (Vietnam+) Bản in

Sau một thời gian cứu hộ và nuôi dưỡng, hiện Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp Cúc Phương đang chăm sóc hơn 160 cá thể voọc, trong đó có một số loài “độc quyền” sở hữu.