Thứ Năm, Tháng Giêng 17/01/2019

[Photo] Khám phá Triển lãm Hàng hải Quốc phòng châu Á 2017

Mỹ Bình/Singapore (Vietnam+) Bản in

IMDEX Asia 2017 là triển lãm hàng đầu của khu vực đồng thời là diễn đàn thảo luận các vấn đề an ninh biển, triển lãm khí tài và công nghệ hải quân diễn ra hai năm một lần.