[Photo] Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá

Việc UNESCO công nhận cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã mở hướng phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch gắn với quản lý bền vững tài nguyên rừng.
(TTXVN/Vietnam+)