[Photo] Kíp xe tăng Việt Nam thi đấu tại Army Games 2020

Việc tham gia Army Games 2020 góp phần nâng cao hình ảnh quân đội Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, khẳng định trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trí tuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
PV (Vietnam+)