Thứ Sáu, Tháng Ba 23/03/2018

[Photo] Kỳ thi năng lực tiếng Việt đầu tiên dành cho thí sinh Nhật Bản

Cẩm Tuyến (Vietnam+) Bản in

Kỳ thi năng lực tiếng Việt được chia thành 7 cấp độ, trong đó cấp thấp nhất là cấp cận 6 - cấp nhập môn tiếng Việt, tiếp theo các cấp độ được nâng dần từ cấp 6 lên đến cấp 1.