Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

[Photo] Kỳ thú cảnh tượng mây sóng thần càn quét Sydney

(Vietnam+) Bản in

Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố Sydney hôm qua, tạo ra hiện tượng mà một số người gọi là 'Tsunmani mây' (mây sóng thần) bên ngoài khơi bãi biển Bondi.