[Photo] Ký ức không thể quên về Tết thời bao cấp của người Hà Nội

Tết truyền thống ngày nay đã có nhiều sự thay đổi theo hướng hiện đại, đủ đầy hơn, nhưng với nhiều người Hà Nội, những kỷ niệm về cái Tết thời bao cấp đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên.
(TTXVN/Vietnam+)