[Photo] Lạ lùng cây đa khổng lồ hai thân của người Thái ở Sơn La

Hiếm có cây đa cổ thụ nào có tới hai “táu” (thân) như cây đa bản Áng. Đây cũng là nơi từng che chắn cho bộ đội tình nguyện Việt Nam Trung đoàn 83 trong khánh chiến chống Pháp.
M.Mai-Nam Nguyễn (Vietnam+)