Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Lạ mắt với những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng độc đáo

(Vietnam+) Bản in

Một buổi triển lãm nghệ thuật trừu tượng đã được mở cửa ở Thượng Hải từ ngày 25/9 tới 10/8 nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.