[Photo] Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Công ty VinEco

16 giờ 30 ngày 27/2, phái đoàn của Chủ tịch Kim Jong un thăm Công ty Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco thuộc Tập Đoàn Vingroup.
Minh Sơn (Vietnam+)