Thứ Hai, Tháng Mười Một 20/11/2017

[Photo] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sáng 3/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.