[Photo] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước... do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác.
(TTXVN/Vietnam+)