Chủ Nhật, Tháng Mười 22/10/2017

[Photo] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với TTXVN giai đoạn 1960-1970

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Là hãng thông tấn quốc gia, trong giai đoạn 1960-1970, Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) luôn nhận được sự quan tâm của Bác Hồ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.