Thứ Tư, Tháng Mười Một 22/11/2017

[Photo] Lễ Mãn chay - Nét đẹp văn hóa truyền thống của người Lào

Phạm Kiên/Vientiane (Vietnam+) Bản in

Ngày Okphansa (Lễ mãn chay) là ngày lễ hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của người Lào, đánh dấu kết thúc 3 tháng Mùa chay, bắt đầu từ ngày 15/8 -15/11 theo Phật lịch.