[Photo] Lên Tây Bắc chơi kéo co cùng đồng bào các dân tộc

Đối với nhân dân các tộc người vùng Tây Bắc, kéo co là một trò chơi có từ lâu đời, gắn liền với các lễ hội, ngày vui của bản làng; thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp rèn luyện sức khỏe.
(Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)