Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

[Photo] Lớp học xóa mù chữ đặc biệt dưới chân cầu Sài Gòn

Đậu Tất Thành (Vietnam+) Bản in

Không thuộc biên chế của một đơn vị trường học nào, nhưng lớp xóa mù chữ do bà Ngô Thị Xáy mở ra đã và đang góp phần nuôi dưỡng ước mơ của những đứa trẻ nghèo đang sinh sống nơi đây.