[Photo] Môn sinh Thiếu lâm múa võ dưới lá vàng rơi tuyệt đẹp

Võ thiếu lâm hay còn gọi là Kung Fu là một trong những môn võ lâu đời nhất thế giới, có nguồn gốc từ năm 495 sau Công nguyên.
(Vietnam+)