Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Một ngày làm sinh viên của trường đại học ở Nhật Bản

Nguyễn Tuyến/Gia Quân (Vietnam+) Bản in

Hiện tại Học viện Giáo dục Aomori Chuo Gakkuin gồm trường Đại học Aomori Chuo Gakkuin và ba trường Cao đẳng dạy nghề và nhiều cơ sở thực hành.